4.1. Нерухомі пам’ятки, заповідники

Роботи виконані в рамках
планової тематикиза 2007 рік

Аналітичний огляд

Редактор-упорядник, керівник
авторського колективу – О.Гриценко

Культурна політика в Україні

Розділ 4. Історична та культурна спадщина

Одним із основних складових елементів пам’яткоохоронної справи є облік та реєстрація (паспортизація) пам’яток. На сьогодні під охороною держави перебуває понад 130 тис. пам’яток, з них:

 • археологічних – 57206 (з них – 418 пам’ятки національного значення);
 • історичних – 51364 (з них – 142 пам’ятки національного значення);
 • монументального мистецтва – 5926 (з них 44 – національного значення);
 • пам’яток архітектури і містобудування – 16800, з них 3541 – національного значення (див. Табл. 4.1). Всі ці пам’ятки занесені до Державного реєстру національного культурного надбання.

До 2002 року два державні органи опікувалися обліком пам’яток і веденням згаданого Державного реєстру – Міністерство культури і мистецтв, що вело облік пам’яток археології, історії, монументального мистецтва; а також Держкомітет містобудування та архітектури, що забезпечував державний облік (а також реставрацію) пам’яток архітектури та містобудування.


Така практика обліку пам’яток виявилася малодієвою й недостатньо цілісною, тому з 2002 року питання формування Державного реєстру нерухомих пам’яток віднесено виключно до компетенції Мінкультури.

Таблиця 4.1.Пам’ятки археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування,
садово-паркового мистецтва і ландшафтів в Україні

РегіонКількість пам’яток
АрхеологіїІсторіїМонументаль-
ного мистецтва
Архіт. і місто
-будування,
садово-паркового
мистецтва
Усього
націо-
наль-
ного
зна-
чення
місце-
вого
зна-
чення
усьогонаціо-
наль-
ного
зна-
чення
місце-
вого
зна-
чення
усьогонаціо-
наль-
ного
зна-
чення
місце-
вого
зна-
чення
усьогонаціо-
наль-
ного
зна-
чення
місце-
вого
зна-
чення
усього
АР Крим2172067227133848386152052019354974212350
Вінницька141420143451793179831982011674736404073
Волинська16133149712751282134352002954951961
Дніпропетровська13415541681114451456450450353173526426
Донецька111945195621938194011721731363764145
Житомирська1279981142272227618485642623263498
Закарпатська114704811307130726567137591962051
Запорізька8597259803165116547373523287735
Ів.-Франківська101480149028678691141142149129714463947
Київська1829502968325702573257257911172086006
Кіровоградська1526412656246224622929173723895536
Луганська1250025014511721177225225253143396755
Львівська148728867381538221301302794263734318441
Миколаївська2529282953312081211347347141291434654
Одеська1416401654215461548450751172154016125325
Полтавська10122612368245624645494499621412034402
Рівненська20106810881761176184841092433523285
Сумська1767068731448145195951273885152748
Тернопільська6420426116721673164164180113513153578
Харківська144549456310258025904288292737267998244
Херсонська3133703401322562259312713032761085898
Хмельницька129310542438244214734742301113413362
Черкаська16238724034181418181359360561261824763
Чернівецька18818836258458645451126677792246
Чернігівська312285231682271227911231241716287995518
м. Київ2052722613001326112042153903297192332
м. Севастополь923724661473147942327232392622014
УСЬОГО:41856788572061425122251364445882592635411325616797131293Складовою частиною Державного реєстру є „Перелік пам’яток національного значення”, до якого періодично вносяться нові об’єкти окремими рішеннями Кабінету Міністрів України. У 2004 році були затверджені нові удосконалені форми паспортів для реєстрації об’єктів культурної спадщини, після чого, розгорнувся масштабний процес обліку (паспортизації) нерухомих пам’яток України, згідно з Комплексною програмою паспортизації об`єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки.


До Списку всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО на сьогодні занесено лише кілька українських об’єктів:

 1. Софійський собор та Києво-Печерську Лавру в Києві (під одним реєстраційним номером, включено до списку ЮНЕСКО 1990 р.);
 2. Історичний центр Львова (включений до списку 1998 р.);
 3. Чотири об’єкти (станції) Геодезичної Дуги Струве були включені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО у 2005 році.


  Ще сім українських об’єктів включені до Попереднього списку всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО в грудні 2003 р.:


  а) Культурна спадщина:
 4. Комплекс споруд Бахчисарайського ханського палацу;
 5. Культурний ландшафт міста Кам’янця-Подільського;
 6. Історичний центр міста Чернігів;
 7. Руїни стародавнього міста Херсонес.


  б) Природна спадщина:
 • Національний біосферний заповідник „Асканія-Нова”.


  в) Змішана, культурна та природна спадщина:
 • Дендропарк “Софіївка”;
 • Могила Т.Г.Шевченка з державним історичним та природним заповідником.


  Втім, така порівняно незначна кількість об’єктів, внесених до Списку культурної спадщини ЮНЕСКО, є замалою як для багатої на спадщину України, тому робота над поповненням Списку всесвітньої культурної спадщини українськими об’єктами нині активізується.