Підхід до вивчення геодинамічних процесів

До останнього часу традиційно складався своєрідний підхід до вивчення геодинамічних процесів на родовищах вуглеводнів (УВ) з використанням високоточних геодезичних методів натурних вимірювань: нівелювання і координування. В цілому ряді випадків додатково використовувалася ще і гравіметрія в суто «геодезичному» додатку до обробці та інтерпретації результатів нівелювання. Мета програми полягала в обліку зміни ухилень схилу для внесення поправок в дані нівелювання. В даний час такий підхід до використання результатів гравіметрії на геодинамічних полігонах (ГДП) в межах родовищ УВ не тільки застарів, але і нічим не виправданий. Він веде до нераціональної трати значних коштів. К Вашим услугам грамонтый и точный гравиметрический мониторинг месторождений по доступной и демократичной цене, без накруток и переплат. Дійсно, значення аномалій висот зараз досить точно і безпосередньо визначаються як різниця висот, одержуваних, з одного боку, з супутникових координатних визначень, а з іншого - за результатами нівелювання. Ці параметри, обчислених за традиційною методикою, в районах освоєння родовищ нафти і газу настільки незначні, що їх не потрібно враховувати. Найголовніше ж полягає в тому, що перетворення гравітаційного поля (поля сили тяжіння) в збурює потенціал за своєю суттю є процедурою суто згладжує (інтегральної), що виявляє його глобально-регіональні особливості в загальземного масштабі. Диференціація такого поля з метою оцінки зміни трансформант на відносно локальних площах або ділянках може привести до їх спотворення, а, в кінцевому підсумку, - до неправильного тлумачення. Стає все більш очевидним, що результати детальної високоточної гравіметрії, як високоразрешающем геодезично-геофізичного методу, слід використовувати повсюдно з результатами нівелювання і координування безпосередньо для вирішення цілої низки завдань, що виникають при моніторингу локальної техногенної геодинаміки в найрізноманітніших випадках. Стосовно до специфіки умов досліджень на родовищах нафти і газу, до них, зокрема, можна віднести:

- уточнення контуру кордонів покладів нафти і газу;

- виявлення, картування і уточнення (спільно з сейсморазведкой) положення розломів у фундаменті і диз'юнктивних порушень в осадовому чохлі;

- визначення напрямку зсувів блоків гірських порід в фундаменті і осадової продуктивної товщі;

- визначення (вже після першого циклу натурних вимірювань) ділянок підвищеної промислової небезпеки;

- картування розташування флюідоподводящего каналу жерловой фації в фундаменті;

- коригування положення розрахункових інтерпретаційних профілів в межах площі геодезично-гравіметричного моніторингу в наступних циклах.

Переваги та недоліки ювелірних виробів

Вивчення геологічних характеристик

Послуги з моніторингу валютних курсів

Высококонцентрированные инокулянты